trò chơi Super Mario flash 2 online

trò chơi super mario flash 2

Super Mario flash 2 (super mario flash 2):

Super Mario một lần nữa để giải cứu công chúa đang bị nhốt trong ngục tối của lâu đài. Trước khi bạn lưu nó, theo cách của mình sẽ được gặp nhân vật độc ác, tất cả họ cần phải tiêu diệt. Ngoài ra, bạn phải thu thập các trò chơi, một số trong đó là tuyệt vời, bạn có thể sử dụng để hoàn thành.