trò chơi Fat Mario online

trò chơi Clinically Obese SMB

Fat Mario (Clinically Obese SMB):

Trong trò chơi này, bạn mong đợi một hình ảnh gây sốc về những ảnh hưởng của suy dinh dưỡng anh hùng nổi tiếng Mario. Thăm những nơi thức ăn nhanh, ông đưa vào trọng lượng để thay vì một bước nhảy anh đi chỉ gật đầu, và ông chỉ có thể di chuyển sang bên phải sang bên trái. Văn phòng của các mũi tên.