trò chơi Colonial Wars Special Edition online

trò chơi Colonial Wars Special Edition

Colonial Wars Special Edition (Colonial Wars Special Edition):

Trình bày sự chú ý của bạn đến một đồ chơi thú vị và đầy màu sắc từ chiến lược. Tất cả các hành động diễn ra ở vùng biển xa xôi, mà nó là rất sâu và hầu như không có đất, ngoại trừ hòn đảo nhỏ. Công việc của bạn là để trung hòa đối phương và nắm bắt hòn đảo của mình, cung cấp cho họ với một đội quân thủy thủ. Cẩn thận suy nghĩ về tất cả các ins và tránh cẩn thận tất cả những trở ngại mà bạn gặp phải trên đường đi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa