trò chơi Cái chết Xây dựng người gậy online

trò chơi Stickman Death Contruction

Cái chết Xây dựng người gậy (Stickman Death Contruction):

Bạn nhìn thấy trước khi bạn là khó khăn trong công việc trên công trường xây dựng, nhưng nhìn kỹ, làm cho mỗi người lao động và cư xử như thế nào tất cả mọi người. Không mang lại công việc này đến tai nạn? Trong 60 giây, tìm cách để trừng phạt một nhân viên cho tất cả các thái độ bất cẩn đối với cuộc sống. Chọn từng đối tượng bằng chuột và xem kết quả.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa