trò chơi Nông dân online

trò chơi The Farmer

Nông dân (The Farmer):

Khi một người đã quyết định trang trại, một điều tốt, nhưng không phải dễ dàng. Trước tiên, bạn cần phải đi vào thị trấn đến các cửa hàng và mua tất cả các hạt giống mà bạn cần phải phù hợp, vì bạn sẽ có gà, đối với họ chỉ cần nhìn. Điều chính là không làm việc quá sức, vì cả ngày không thể làm việc, bạn có giới hạn, nó là cần thiết đôi khi để nghỉ ngơi.