trò chơi Máy phát điện Rex trận khủng long online

trò chơi Generator Rex Battle Dinosaurs

Máy phát điện Rex trận khủng long (Generator Rex Battle Dinosaurs):

Và bạn sẽ có thể chịu được rất nhiều cuộc tấn công khủng long, nếu bạn đang nắm giữ một nỏ chỉ. Lựa chọn bạn vẫn không nên tiến hành để đẩy lùi các cuộc tấn công, phá hủy pterodactyls người sẽ cố gắng để đè bẹp bạn với số của tôi. Nếu không có thiện xạ bạn chỉ có thể đối phó, vì vậy bạn cố gắng để gửi mũi tên phải vào mục tiêu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa