trò chơi Spongebob Squarepants Krabby Patty Grabber online

trò chơi Spongebob Squarepants Krabby Patty Grabber

Spongebob Squarepants Krabby Patty Grabber (Spongebob Squarepants Krabby Patty Grabber):

Cuộc sống là vui Sponge Bob Square Pants là đầy mạo hiểm. Ông có bạn bè và kẻ thù ngăn chặn anh ta một số thủ thuật. Kalmar Skvivard không như đánh cắp Sponge trong bánh nướng quán ăn của mình, do đó, nó luôn luôn là giá trị đồng hồ để bắt kẻ trộm không may. Được ở bên của Sponge Bob và giúp anh ta thực hiện kế hoạch của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa