trò chơi Ăn xe ô tô 2 online

trò chơi Car Eats Car 2

Ăn xe ô tô 2 (Car Eats Car 2):

Chào mừng bạn đến các trò chơi thú vị mà sẽ không để lại cho bạn vô tư. Thu thập sắp xếp đặc biệt trên đường đi - đó sẽ cung cấp cho bạn năng lượng thông qua đó bạn có thể bay! Mức độ năng lượng của chế độ turbo là ở phía trên, bên cạnh quy mô của cuộc sống. Các trò chơi bao gồm hai mươi cấp, như vậy là có một cửa hàng nơi bạn có thể mua bom và bảo vệ cho máy. Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa