trò chơi Sponge Bob trên snowboard online

trò chơi Sponge Bob on the snowboard

Sponge Bob trên snowboard (Sponge Bob on the snowboard):

Bản chất của trò chơi là để có được các tuyến đường từ đầu đến cuối, trong khi thu thập các vòng khác nhau, chậu vàng, mà sẽ mang lại cho bạn thêm điểm. Cố gắng không để rơi xuống và không lãng phí cuộc sống quý giá mà bạn có tất cả ba. Khoanh tròn những trở ngại khác nhau, bay với các kickers - Lên Bằng cách pha nguy hiểm trong không khí. Nói chung, làm tất cả mọi thứ có thể kiếm được nhiều điểm hơn và hoàn thành trò chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa