trò chơi Tường thuật sĩ online

trò chơi Wizard Walls

Tường thuật sĩ (Wizard Walls):

Phù thủy và pháp sư không bao giờ can thiệp vào công việc của quân đội. Là một chút giúp đỡ. Nhân vật của chúng tôi cũng được giám sát chặt chẽ như thế nào quân đội của con người đang chiến đấu, và trên đầu trang để bảo vệ họ khỏi tà ma, mà từ các cuộc tấn công không khí và đất đá. Cây đũa thần, bạn cần phải nắm bắt những phép thuật vẽ một đường tại một thời điểm khi con quái vật bắt đầu tảng đá - sau đó ông sẽ nhận được chúng cùng trên đầu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa