trò chơi Zombie Bullet Fly online

trò chơi Zombie Bullet Fly

Zombie Bullet Fly (Zombie Bullet Fly):

Trong trò chơi này, bạn sẽ có thể kiểm tra trong hai chế độ, mà trong thực tế không có nhiều khác nhau, ngoại trừ trong chế độ đầu tiên, bạn sẽ có một viên đạn, nhưng rất nhiều lần bạn sẽ có thể để thay đổi hướng của nó, là thứ hai, ngược lại, bạn sẽ có một số hạn chế của viên đạn, trong đó bạn sẽ phải gặp gỡ và bắn tất cả các undead. Ngăn chặn dòng chảy của những sinh vật khát máu với sản phẩm đặc biệt của họ. súng. Đối với việc xử lý hình ảnh của kết cấu, điều đáng chú ý chất lượng đặc biệt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa