trò chơi Vs.zombies bé kỹ thuật số online

trò chơi Digital baby vs.zombies

Vs.zombies bé kỹ thuật số (Digital baby vs.zombies):

Zombie xuống đường của thành phố. Đúng, họ không phải là đáng sợ, nhưng chính xác có để xóa chúng ra khỏi thế giới. Với sự trợ giúp của các nhân vật hiếu chiến, mà bạn có thể tự do lựa chọn các cơn. Ngoài ra, các tùy chọn để sử dụng sáu địa điểm ngoài trời. Nếu quái vật thất bại không thể chịu đựng, bạn có thể chơi với nhau, các nhà phát triển được cung cấp.