trò chơi Tour du lịch thế giới thời trang online

trò chơi Fashion Designer World Tour

Tour du lịch thế giới thời trang (Fashion Designer World Tour):

Mỗi cô gái mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, tham dự các show diễn thời trang và được ở trung tâm của sự chú ý. Trong trò chơi này, bạn có thể thử tay của bạn, nhưng nó không phải dễ dàng. Thực tế là công việc của bạn sẽ được đánh giá, và kết quả của tất cả sẽ biết. Để bắt đầu, nó sẽ được tốt đẹp để lựa chọn địa điểm tổ chức của chương trình, sau đó bạn có thể chọn bất cứ thành phố. Bây giờ là thời gian để nhìn các cô gái, những người sẽ đại diện cho bạn, nhưng bạn chỉ có thể chọn ba. Bước tiếp theo là đặc biệt sáng tạo, bạn phải lựa chọn trang phục cho các cô gái trên của riêng bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa