trò chơi Sponge Bob In The Space online

trò chơi Sponge Bob In The Space

Sponge Bob In The Space (Sponge Bob In The Space):


Sponge Bob đến trên sao Hỏa, nơi cần sự giúp đỡ của ông trong việc tiêu diệt những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Bắn chúng với tên lửa, mà bạn có một số lượng lớn. Kẻ thù sẽ cháy trở lại. mà có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tàu của bạn, mà không cho phép, vì vậy bạn phải liên tục điều động.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.