trò chơi Bomb It 4 online

trò chơi BOMB IT 4

Bomb It 4 (BOMB IT 4):

Chiến lược hợp lý với các yếu tố của arcade! Nó có tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người! Đó là một mê cung nhỏ có thể làm suy yếu một số lượng vô hạn của bom, và bạn cho nó sẽ không có gì. Vâng, tất nhiên, có một mục đích rõ ràng ¬ - nhập số điểm tối đa bạn trong thời gian quy định.