trò chơi Naruto Kissing online

trò chơi Naruto Kissing

Naruto Kissing (Naruto Kissing):

Sau một trận chiến thành công chống lại những kẻ thù của Naruto và Sasuke đã quyết định chia sẻ niềm vui và ôm chầm lấy nhau. Nhưng thời gian bị hạn chế. Nó phải được thực hiện rất nhanh chóng bằng cách nhấp vào Sasuke, nút và thúc đẩy nó từng bước với Naruto. Cố gắng được trong thời gian, cho đến khi thời gian là hơn. Tương lai!