trò chơi Desktop racing 2

Desktop đua 2 (Desktop racing 2 ):

Sắp xếp cuộc đua hội đồng quản trị! Khởi động máy càng nhiều càng tốt và theo dõi nó trên bàn. Trợ giúp chiếc xe của bạn để vượt qua tất cả nhảy và trình bày từ sách vở và nhà cai trị và thu thập những điểm nhất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa