trò chơi Spongebob siêu Archer online

trò chơi Spongebob Super Archer

Spongebob siêu Archer (Spongebob Super Archer):

Hãy thử để đánh quả bóng như nhiều người đứng lên trước Sponge Bob, đứng với một cây cung trong tay. gửi một mũi tên sau khi một bức ảnh cẩn thận trước mỗi lần chụp. Nhiều quả bóng protknesh, những điểm hơn bạn sẽ có ở cuối mỗi cấp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa