trò chơi Naruto 3D Cube online

trò chơi Naruto 3D Cube

Naruto 3D Cube (Naruto 3D Cube):

Hãy thử để lắp ráp một khối lập phương Rubik, đó là nhân vật yêu thích của bạn vẽ Naruto. Các máy tính sẽ chỉ cho bạn để pha trộn các khối lập phương cho một vài lượt. Đầu tiên, nó sẽ có một vài chuyển động, sau đó nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng một khối lập phương.