trò chơi FarmBee online

trò chơi FarmBee

FarmBee (FarmBee):

Hoàn thành yêu cầu của nông dân và thụ phấn cho những bông hoa trong lĩnh vực của mình. Một khi bạn làm điều đó bạn ngay lập tức di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Hãy coi chừng lỗi, xin liên lạc với bạn hoàn toàn chống chỉ định. Sau khi làm việc trở lại vào nút màu xanh lá cây với từ GO!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa