trò chơi Rapunzel Memory online

trò chơi Rapunzel Memory

Rapunzel Memory (Rapunzel Memory):

- Người bạn tốt nhất của công chúa Rapunzel nổi tiếng, và hôm nay cô ấy đã yêu cầu bạn để sắp xếp ra thẻ của mình, một vài trong số đó đã nằm rải rác xung quanh màn hình. Quay thẻ và tìm kiếm hình ảnh tương tự như trên chúng, và sau đó bạn sẽ có thể đi khá một cấp độ mới. Nhưng không phải zapamyatuyte rằng cổ phiếu của bạn là ít thời gian hơn, và nó được, than ôi, thậm chí vượt ra ngoài các phép thuật ...

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa