trò chơi Sponge Bob Toán thi vui Tìm hiểu online

trò chơi Sponge Bob Math Exam Funny Learn

Sponge Bob Toán thi vui Tìm hiểu (Sponge Bob Math Exam Funny Learn):

Trợ giúp xốp Bob vượt qua kỳ thi học trong toán học. Ông đang nghĩ khó khăn, nhưng không thể chọn hành động đúng để chèn nó bằng ví dụ và bạn sẽ có được giải pháp đúng. Nếu câu trả lời là đúng, bạn sẽ thấy niềm vui của người anh hùng của chúng tôi và nhận được bóng tốt cho mỗi câu trả lời đúng. Trong các hình thức của một trò chơi, bạn có thể kéo lên kiến ​​thức của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa