trò chơi Cướp biển của biển Đỏ online

trò chơi Pirates of the Red moryap

Cướp biển của biển Đỏ (Pirates of the Red moryap):

Các trò chơi cho những người yêu của trận hải chiến. Bạn đang đưa ra một cơ hội tốt để bắn một khẩu pháo thời trung cổ và tiêu diệt những tên cướp biển. Nhưng bạn có bắn rất tốt để không làm tổn thương kẻ bị giam cầm của họ. Nếu trình độ của bạn chạm cùng một lúc sẽ thất bại. Dễ dàng hoạt động và đồ họa tốt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa