trò chơi Angry Birds mê cung online

trò chơi Angry birds maze

Angry Birds mê cung (Angry birds maze):

Hai con chim ác, màu xanh lá cây và màu đỏ đã sẵn sàng để chạy các giải thưởng đáng thèm muốn, thông qua mê cung. Xác định những người sẽ quản lý con chim màu đỏ: máy tính hoặc bạn bè của bạn. Màu xanh lá cây Bird, mà bạn kiểm soát, nên chạy đến giải nhất. Để kiểm soát, sử dụng các phím con trỏ hoặc các phím A, S, D, W.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa