trò chơi Wheely. Phần 1 online

trò chơi Wheely 1

Wheely. Phần 1 (Wheely 1):

Thúc đẩy máy từ cấp đến cấp và nhận được để kết thúc dòng. Sử dụng thiết bị chuyển mạch, đường dốc, thùng, nam châm, và tất cả những gì có thể được kích hoạt. Đôi khi trên máy tính của bạn sẽ tấn công các máy kéo và những kẻ thù khác, do đó, đến với một cách để tiêu diệt chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa