trò chơi Bubble hỗn hợp online

trò chơi Bubble mix

Bubble hỗn hợp (Bubble mix):

Ý nghĩa của trò chơi này là để hoàn thành tất cả các cấp độ của trò chơi. Trò chơi này có 20 cấp độ. Họ là tất cả các trò chơi khác nhau, mặc dù, và trên cùng một chủ đề - những quả bóng. Kiểm soát con chuột và bàn phím. Ở mỗi cấp độ mới có một lời giải thích làm thế nào để chơi game này. Vì vậy, bạn có thể vượt qua tất cả các cấp một cách dễ dàng. Sống ở đó. Điểm và thời gian là phổ biến. Nếu bạn mệt mỏi, chỉ cần không đi đến cấp độ tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa