trò chơi Freezeria Papa của online

trò chơi Papa's Freezeria

Freezeria Papa của (Papa's Freezeria):

Trò chơi này một lần nữa chứng tỏ bản thân trong kinh doanh ẩm thực. Trong các trò chơi khác để thực hiện một pizza, thịt gà chiên hoặc bánh, và bây giờ chúng ta cần phải làm cho kem và milkshakes. Một người bồi bàn trong một mùa hè kem đưa du khách, viết đơn đặt hàng và yêu cầu, đặt hàng và nhận được một tip, nếu được thực hiện tốt.