trò chơi Hải sản Chef online

trò chơi Seafood Chef

Hải sản Chef (Seafood Chef):

Mở một nhà hàng thực phẩm nhỏ của bạn nhanh chóng. Chef Seafood các trò chơi đầy màu sắc phục vụ du khách một cách nhanh chóng và chính xác. Trong nhà hàng của bạn rất nhiều hải sản, mà tình yêu những ngon và chi tiêu ăn trưa của bạn bạn. Làm cho họ hạnh phúc và cũng ăn, và trong trường hợp này lợi nhuận tốt để cải thiện nhà hàng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa