trò chơi Barbie Pet Doctor online

trò chơi Barbie Pet Doctor

Barbie Pet Doctor (Barbie Pet Doctor):

Cô gái yêu để tinker với các loài động vật khác nhau. Cô yêu thương để khám phá, cũng như quy định về các loại thuốc mà họ sẽ nhận được tốt hơn và trở nên lành mạnh hơn nhiều. Trợ giúp cô ấy để suy nghĩ cho bản thân trang phục bác sĩ-bác sĩ thú y, nơi cô sẽ được ngăn chặn du khách. Bạn có thể nghĩ một vài hình ảnh cùng một lúc cho tất cả các ngày trong tuần làm việc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa