trò chơi Transmorpher. Phần 1 online

trò chơi Transmorpher. Part 1

Transmorpher. Phần 1 (Transmorpher. Part 1):


Đây là một sinh vật màu xanh lá cây trong tuyệt vọng, bởi vì ông bị mất trong các hành lang của mê cung quân sự! Trên đường có nhiều chướng ngại giúp nhân vật chính có được ra khỏi rắc rối với nhân phẩm. Sử dụng trí thông minh của bạn cho mỗi bước đi và biến nhân vật của bạn trong các trường hợp được yêu cầu ở giai đoạn này của cuộc hành trình.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.