trò chơi King of Sniper 2 online

trò chơi King of Sniper 2

King of Sniper 2 (King of Sniper 2):

Bạn sẽ không nhớ làm thế nào bạn có trên một căn cứ quân sự của đối phương. Nhưng không có gì, và để tồn tại, bạn phải loại bỏ bất kỳ ai xâm phạm cuộc sống của bạn. Ý của bạn là một khẩu súng trường bắn tỉa mạnh mẽ, không bị lạc và nhận làm việc, bởi vì sự sống còn của một trong những người sẽ hiển thị tất cả lòng can đảm, kỹ năng và tốc độ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa