trò chơi Mỹ Racing online

trò chơi American Racing

Mỹ Racing (American Racing):

Trong trò chơi này, bạn sẽ cạnh tranh cho danh hiệu vô địch đua xe NASCAR. Để bắt đầu cuộc đua, bấm mũi tên lên. Ngay sau khi bạn bắt đầu, không bấm nó, và bạn tiếp tục lái xe. Vượt qua một đối thủ, nhưng vội vàng, bởi vì số vòng được hạn chế.