trò chơi Đẹp nàng tiên cá online

trò chơi Lovely Mermaid

Đẹp nàng tiên cá (Lovely Mermaid):


Tại chỗ khác biệt là Mermaid trò chơi đáng yêu và tìm thấy một câu chuyện đẹp và buồn của nàng tiên cá nhỏ. Bạn kiếm được điểm tối đa nếu bạn không sử dụng những lời khuyên và kéo các mục xấu. Gợi ý trong các hình thức của một kính lúp ở dưới cùng của màn hình. Kiểm soát của trò chơi:
Nếu bạn tìm thấy một sự khác biệt, click vào nó với con chuột và nó sẽ biến mất.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.