trò chơi Sponge Bob: Bob, những gì quần? online

trò chơi Sponge Bob Squarepants: Who Bob What Pants?

Sponge Bob: Bob, những gì quần? (Sponge Bob Squarepants: Who Bob What Pants?):

Bạn sẽ phải giết chết rất nhiều kẻ thù mà sẽ xuất hiện ở phía trước của người anh hùng của chúng tôi. Để làm như vậy sẽ chạy vào chúng bong bóng, nơi chúng sẽ được đặt, giảm kích thước. Sau này, bạn sẽ chạm vào chúng, do đó phá hủy. Xa hơn bạn sẽ đi, các chi tiết của những kẻ thù sẽ xuất hiện theo cách của bạn.