trò chơi Breaking pitchers online

trò chơi Jar breaker

Breaking pitchers (Jar breaker):

Nhân vật, nằm ở phía trước của bạn sẽ cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ cần phải giúp phá vỡ tất cả các bình, mà sẽ được các loại đá khác nhau. Để tiêu diệt chúng, bạn phải sử dụng một súng cao su, cho bạn trong trò chơi. Bạn sẽ quản lý một màu xanh lá cây lớn Shrek - nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Kiểm soát của trò chơi bằng cách sử dụng một con chuột máy tính

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa