trò chơi Robot Alliance online

trò chơi Machineman alliance

Robot Alliance (Machineman alliance):

Hai người bạn với một robot thông qua sứ mệnh của mình. Làm việc theo cặp, nhiệm vụ của họ là để loại bỏ các robot đối phương. Kiểm soát hai robot cùng một lúc không phải là một, tiểu học đặc biệt là khi mức thông qua tấn công kẻ thù trở nên nhiều hơn và nhiều hơn nữa trọng lượng. Quản lý người anh hùng của chúng ta thực hiện các phím mũi tên và nhấn phím WASD.