trò chơi Giữ cân bằng (Sponge Bob) online

trò chơi Sponge Bob Super Stacker

Giữ cân bằng (Sponge Bob) (Sponge Bob Super Stacker):

Trong trò chơi này, bạn có khá đổ mồ hôi, bởi vì bạn cần phải đếm mỗi người đàn ông bước tiếp theo của mình nếu bạn muốn vẫn là một người chiến thắng trong trò chơi này. Mục tiêu của bạn để duy trì một sự cân bằng. Trong vai trò của các mặt hàng trọng điểm sẽ được hình khối của các hình thức khác nhau, mỗi trong số đó được rút ra Sponge Bob. Không có kỹ năng đặc biệt sự khéo léo và kỹ năng, để vượt qua trò chơi này, trong đó có gần 100 mức không thể.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa