trò chơi Diego cứu hộ động vật online

trò chơi Diego Baby Zoo Rescu

Diego cứu hộ động vật (Diego Baby Zoo Rescu):

Diego trò chơi tuyệt vời Baby Zoo Rescu. Đây, người chơi sẽ giúp Diego phải đi qua rất nhiều trở ngại khác nhau để tìm tất cả các loài động vật mang lại cho họ trở lại một phụ nữ. Hãy rất cẩn thận khi cam kết nhảy. Sử dụng các mũi tên để điều khiển bàn phím. Nhấn thanh không gian để nhảy.