trò chơi Ẩn Tangled thư online

trò chơi Tangled Hidden Letter

Ẩn Tangled thư (Tangled Hidden Letter):

Cánh tay của mình với một kính lúp và nhận được để tìm kiếm anh ta rằng ký tự wandereth trong trò chơi Tangled Thư Thành viên ẩn danh. Rapunzel và bạn bè của cô đã quyết định để kiểm tra sự chú tâm của bạn và giấu các ký tự trong hình ảnh của mình mà bạn tìm thấy chúng. Kiểm soát của trò chơi:
Sử dụng chuột để di chuyển kính lúp để tìm các chữ cái. Tìm thấy lá thư nhấp vào nút chuột trái.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa