trò chơi Ăn thịt máy online

trò chơi Predatory machine

Ăn thịt máy (Predatory machine):

Bạn phải đi ở một tốc độ nhanh chóng rỉ sét, một chiếc xe tải lớn. He, như máy quái vật ăn nhỏ. Bạn ăn chính xác tương tự như vậy không cần phải đáp ứng trên đường này xe tải.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa