trò chơi Transformers Energon khủng hoảng online

trò chơi Transformers Energon Crisis

Transformers Energon khủng hoảng (Transformers Energon Crisis):

Transformers chỉ đạo dừng lại vì thiếu của Energon, mà họ điền vào trước. - Phòng thí nghiệm, quản lý các robot rất lớn và bạn không có vấn đề gì là cần thiết để tìm Energon và vận chuyển đến các trang web vụ tai nạn của robot. Race càng sớm càng tốt trên các đường phố đông đúc của các đô thị và dành thời gian để có được nó đúng nhiên liệu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa