trò chơi Nhà hàng cho quái vật online

trò chơi Monster High Restaurant

Nhà hàng cho quái vật (Monster High Restaurant):

Trong một quái vật trò chơi thú vị nhà hàng cao cảm thấy mình là nhà hàng khác thường. Nhà hàng này đã được mở cho một du khách rất lạ, quái vật, bạn bè Franchi. Phục vụ họ một cách nhanh chóng và chính xác để hội đủ điều kiện và nhận được đến cấp độ tiếp theo. Trồng một khách hàng cho một bảng miễn phí và mang lại trật tự. Đừng quên để có lợi nhuận.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa