trò chơi Ninja Painter online

trò chơi Ninja Painter

Ninja Painter (Ninja Painter ):

Đây sẽ là thời gian hạnh phúc nhất khi các dịch vụ như một chiến binh ninja không còn cần thiết. Sau đó, ông sẽ phải tìm một công việc mới. Và chúng tôi sẽ giúp anh ta. Ninja sẽ vẽ các bức tường của ngôi nhà. Ông là nhanh nhẹn và có thể di chuyển một cách nhanh chóng trên bất kỳ bề mặt, vì vậy ông sẽ thành công, và bạn sẽ giúp anh ta. Sự di chuyển của các ninja - mũi tên / chuột.