trò chơi Hài hước chạy SpongeBob online

trò chơi Sponge Bob crazy run

Hài hước chạy SpongeBob (Sponge Bob crazy run):

Sponge Bob quyết định để ăn và thu thập tất cả các bánh mì kẹp thịt rải rác gần đó. Ông cần để chạy vô tình bỏ băng và thu thập bánh mì kẹp thịt rong biển, với khoảng cách và trở ngại nhảy. Để vượt qua mức độ mà bạn chỉ có năm nỗ lực.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa