trò chơi Thợ rèn online

trò chơi Alchemist

Thợ rèn (Alchemist):

Mục tiêu của bạn trong trò chơi Alchemist - lặp lại công thức của các loại đá màu (hiển thị trên màn hình ở trên), tái tạo cùng một chuỗi các màu sắc trên lĩnh vực này, giữ chuột vào lọ với các giải pháp màu màu sắc mong muốn. Màu sắc mà bạn muốn ở xung quanh. Trong chế độ chơi khó khăn 3. Kiểm soát của trò chơi:
Tiến hành với chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa