trò chơi Armada Tanks online

trò chơi Armada tanks

Armada Tanks (Armada tanks):

Trong trò chơi này, bạn muốn bảo vệ lâu đài từ kẻ thù, không cho phép họ đóng cửa. Sau khi tất cả, nếu họ thổi nó sẽ phải bắt đầu lại. Vì vậy, xem một cách cẩn thận, bắn những kẻ thù, bảo vệ pháo đài, thu thập điện-up xuất hiện trên các lĩnh vực này, và thường đi vào cửa hàng để cải thiện các dữ liệu kỹ thuật của họ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa