trò chơi Tuổi của chiến tranh online

trò chơi Age of War

Tuổi của chiến tranh (Age of War):

Trò chơi The Age of War, bạn phải đi qua rất nhiều các cuộc tấn công từ kẻ thù, những người sẽ ném vào máy bay chiến đấu của nó rất mạnh mẽ. Các hành động sẽ diễn ra trong năm thời kỳ khác nhau, mỗi trong số đó, bạn sẽ có thời gian để xây dựng các chiến binh tương ứng và gửi chúng cho đối phương, cố gắng để vượt qua quân đội của mình để các cơ sở và phá hủy nó.