trò chơi Chains of quái vật online

trò chơi StickyLinky

Chains of quái vật (StickyLinky):

StickyLinky trò chơi mục tiêu của bạn là tạo ra ở mỗi cấp của một số lượng nhất định của quái vật. Click vào chuỗi 5 giọt của một màu, và bạn nhận được một con quái vật, có thể được chọn, nếu có giảm như vậy. Đừng quên để tiêu diệt cá và họ sẽ ăn quái vật của bạn. Kiểm soát của trò chơi:
Tất cả thao tác chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa