trò chơi Cá để ăn online

trò chơi Fish For Food

Cá để ăn (Fish For Food):

Gặp gỡ Freddie cá trong cá trò chơi đầy màu sắc Đối với thực phẩm. Cá của bạn sống ở dưới đáy đại dương và muốn trở thành tuyệt vời, không có được một con cá rất lớn vào một cái móc. Trợ giúp cô ấy với điều đó! Bắt cá nhỏ. Và phát triển với mỗi cấp. Di chuyển chuột trái và phải, lên và xuống để kiểm soát cá.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa