trò chơi Bất Cắt tóc của ông già Noel online

trò chơi Santa's Real Haircuts

Bất Cắt tóc của ông già Noel (Santa's Real Haircuts ):

Râu trắng truyền thống và ổ khóa của Santa Claus sẽ được thay thế bởi các sợi đa màu hoặc dây tết, nếu bạn làm việc về ông tóc vào đêm trước của năm mới. Klaus có thể tự hỏi một sự thay đổi như vậy, nếu Cha ông đã không phục hồi nhanh chóng trở lại nó vẫn là hình thức dễ nhận biết, tuy nhiên, tại sao không có một số thú vị.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa